Szybki kontakt
PRAKTECH sp. z o. o.

  

Klub Wynalazców PRAKTECH
Sp. z o.o.

Turowa Wola 47a
96-111 Kowiesy 

info@praktech.pl - wyceny, info

 +48 606 680 615 - ceny, terminy

 

 biuro@praktech.pl - adres rezerwowy, tylko sprawy administracyjne

admin:     + 48 575 660 360

 

Spółka wpisana do KRS pod numerem

0000381420 przez Sąd dla Łodzi Śródmieścia.

Kapitał zakładowy 60.000 zł 

NIP 836-185-06-69, REGON 101056672

 

 

 

Szalunek fundamentowy » Trochę teorii i nazewnictwa
PRAKTECH sp. z o. o.

Pierwszy termoizolacyjny szalunek! (POBIERZ RYSUNEK .jpg)  

                 

   Siedząc przy ścianie w ogrzewanym pomieszczeniu odczuwamy zimno, gdyż ściana wychładza się stojąc na zimnym fundamencie.  Fundament przyjmuje temperaturę gruntu: zimą  poniżej 0° C, latem około 6 ° C. Ciepło z pomieszczenia,  odpływa do fundamentu i dalej do ziemi. Samo zaizolowanie fundamentu jedynie od strony zewnętrznej nie jest wystarczające, fundament ma bowiem ciągle styczność z gruntem od spodu i strony wewnętrznej. 

Szalunek tracony XPS daje mozliwość pełnego odizolowania fundamentu od gruntu. Jest jednocześnie formą ("deskowaniem") i izolacją termiczną oraz izolacją przeciwwilgociową (wsp. λ=0,036 wg EN13164, nasiąkliwość ≤ 0,5% wg EN12087).

 

 Fundament składa się zazwyczaj z ławy i ścianki fundamentowej.

Ława to dolna, szersza część fundamentu, przeważnie zbrojona, która przenosi obciązenia na grunt. Jest posadowiona poniżej poziomu przemarzania (w Polsce 0,9-1,3 m.p.p.t).

Ścianka fundamentowa jest węższa i stoi na ławie. Zadaniem ścianki jest przeniesienie obciążeń od ścian budynku na ławę fundamentową. Jest wąska w celu zredukowania ilości betonu i zwykle kończy się na poziomie gruntu lub trochę ponad nim. 

Fundamenty pod lekkie domy (kanadyjskie, szkieletowe) są zwykle jednoczęściowe. Fundament pod słupami nazywamy stopą fundamentową.

W tabelce podaliśmy najczęściej spotykane wymiary ław i ścianek fundamentowych. 

 Czasem, szczególnie na gruntach słabonośnych, fundament ma na górze zaprojektowany wieniec. Jest to rzadki przypadek, ale nasze szalunki umozliwiają zalanie  także takiego wieńca.

*Wynalazek zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP pod nr. P-390 772

PRAKTECH sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone.