Szybki kontakt
PRAKTECH sp. z o. o.

  

Klub Wynalazców PRAKTECH
Sp. z o.o.

Turowa Wola 47a
96-111 Kowiesy 


e-mail:     
 info@praktech.pl

                 biuro@praktech.pl

szalunki:  +48 606 680 615

admin:     + 48 575 660 360

 

Spółka wpisana do KRS pod numerem

0000381420 przez Sąd dla Łodzi Śródmieścia.

Kapitał zakładowy 60.000 zł 

NIP 836-185-06-69, REGON 101056672

 

 

 

Szalunek fundamentowy » szczelność szalunku XPS
PRAKTECH sp. z o. o.

 XPS jest całkowicie nie nasiąkliwy, a jego izolacyjnośc przeciwwodna jest  jest lepsza niż papy bitumicznej na lepiku.

 Szalunek XPS wykonany jest z polistyrenu ekstrudowanego, w skrócie XPS . Według deklaracji zgodności z przedmiotowymi normami nasiąkliwość XPS-u jest mniejsza niż 0,5 %. Są oczywiście różne metody badania nasiąkliwości (dyfuzyjna, ciśnieniowa, zanurzeniowa), jednak w żadnej z nich ilość wchłonietej przez XPS wody nie jest większa od 0,5 % masy. Oznacza to, że w praktyce XPS jest całkowicie odporny i nieprzesiąkliwy dla wody. Zdjęcie poniżej wyjaśnia dlaczego tak się dzieje - po lewej mamy powiększoną strukturę stypopianu, po prawej XPS.

 Szalunek XPS jest wykonany z formatek płytowych. Formatki są łaczone za pomacą specjalnych listew łącznikowych (w komplecie). Połączenie jest szczelne. Można je dodatkowo uszczelnić silikonem, pianą PU lub klejem polimerowym, ale naszym zdaniem jest to zbędne.  Łączenie części dolnej szalunku i górnej części szalunku ( "U" +  "L") na placu budowy odbywa się także za pomocą listew łącznikowych (w kompecie). 

Wiele nieporozumień rodzi nazwa "STYRODUR" stosowana zamiennie z XPS. STYRODUR jest nazwą handlową zarejestrowaną od kilkudziesięciu lat przez firmę BASF i oznacza XPS produkowany przez tę firmę. Per analogia zaczęła ona być stosowana dla płyt XPS produkowanych także przez inne firmy, a nawet dla płyt styropianowych EPS o dużej gęstośći wprowadzanych na rynek przez niekoniecznie uczciwych producentów EPS. Jest to więc nazwa handlowa stwarzająca nieporozumienia. Techniczną, bezpieczną nazwą jest XPS - extruded polistyren - polistyren ekstrudowany.

  

instalacjeAnten
Powiększone zdjęcie styropianu (lewa strona) obok XPS (prawa strona).
PRAKTECH sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone.