Szybki kontakt
PRAKTECH sp. z o. o.

  

Klub Wynalazców PRAKTECH
Sp. z o.o.

Turowa Wola 47a
96-111 Kowiesy 

info@praktech.pl - wyceny, info

 +48 606 680 615 - ceny, terminy

 

 biuro@praktech.pl - adres rezerwowy, tylko sprawy administracyjne

admin:     + 48 575 660 360

 

Spółka wpisana do KRS pod numerem

0000381420 przez Sąd dla Łodzi Śródmieścia.

Kapitał zakładowy 60.000 zł 

NIP 836-185-06-69, REGON 101056672

 

 

 

Szalunek fundamentowy » Szczelność szalunku XPS
PRAKTECH sp. z o. o.

 Nasiąkliwość XPS-u jest mniejsza niż 0,5 %.   XPS jest więc praktycznie nienasiąkliwy, w przeciwieństwie do styropianu, który potrafi wchłonąc nawet do 30% obj. wody. Zdjęcie poniżej wyjaśnia dlaczego tak się dzieje - po lewej mamy powiększoną strukturę stypopianu, po prawej XPS. Styropian to zlepione kuleczki, między które dostaje się woda. XPS to zestalona piana - struktura zamknięto komorowa, bez pustych przestrzeni, w które mogłaby gromadzić się woda.

Izolacyjnośc przeciwwodna XPS  jest lepsza niż papy bitumicznej na lepiku, prównywalna z izolacyjnością grubej folii - ew. "przecieki" mogą powstawać jedynie w miejscach połączeń. 

 Połączenia są wykonywane za pomocą specjalnych listew. Połączenie jest dosyć szczelne. Można je dodatkowo uszczelnić silikonem, pianą PU lub klejem polimerowym, ale naszym zdaniem jest to zbędne, gdyż ilość wody, która się w ten sposób ew. przesączy jest naprawdę znikoma.  

 

  

instalacjeAnten
Powiększone zdjęcie styropianu (lewa strona) obok XPS (prawa strona).
PRAKTECH sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone.