Szybki kontakt
PRAKTECH sp. z o. o.

  

Klub Wynalazców PRAKTECH
Sp. z o.o.

Turowa Wola 47a
96-111 Kowiesy 


e-mail:     
 info@praktech.pl

                 biuro@praktech.pl

szalunki:  +48 606 680 615

admin:     + 48 575 660 360

 

Spółka wpisana do KRS pod numerem

0000381420 przez Sąd dla Łodzi Śródmieścia.

Kapitał zakładowy 60.000 zł 

NIP 836-185-06-69, REGON 101056672

 

 

 

Strona główna
PRAKTECH sp. z o. o.

 Firma jest producentem nowatorskich szalunków traconych XPS służących do wylewania fundamentów w obiektach małokubaturowych oraz do wylewania płyt fundamentowych (obrzeża).

W grudniu 2015 skończylismy budowę zakładu i wdrożenie technologii produkcji szalunku, który jest naszym wynalazkiem. Zrealizowanie tego projektu było możliwe dzięki dofinansowaniu unijnemu otrzymanemu w ramach działania 4.3 "kredyt technologiczny" POIG. 

  Statutową działalnością  Klubu  Wynalazców  PRAKTECH  sp. z  o.o.  jest prowadzenie prac  racjonalizatorskich i wynalazczych, opracowywanie i wdrażanie nowych technologii, sprzedaż licencji i praw własnosci intelektualnej, a po spełnieniu wymogów określonych w ustawie z 30 maja 2008 o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. nr 116, poz. 730 ze zm.), ubieganie się o nadanie statusu centrum badawczo - rozwojowego. 

    

                                                                  

PRAKTECH sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone.