Szybki kontakt
PRAKTECH sp. z o. o.

  

Klub Wynalazców PRAKTECH
Sp. z o.o.

Turowa Wola 47a
96-111 Kowiesy 

info@praktech.pl - wyceny, info

 +48 606 680 615 - ceny, terminy

 

 biuro@praktech.pl - adres rezerwowy, tylko sprawy administracyjne

admin:     + 48 575 660 360

 

Spółka wpisana do KRS pod numerem

0000381420 przez Sąd dla Łodzi Śródmieścia.

Kapitał zakładowy 60.000 zł 

NIP 836-185-06-69, REGON 101056672

 

 

 

Pytania
PRAKTECH sp. z o. o.

 

 

 1. Dlaczego  XPS nie zostanie zgnieciony przez budynek, a styropian tak?

XPS i styropian to dw różne materiały. Dzięki zupełnie innej technologii wytwarzania (spieniania i wytłaczania) XPS ma nieporównywalnie lepsze wlaściwości mechaniczne. Długotrwała wytrzymaść XPS kl. 700 na ściskanie przy pełzaniu 1,5 % wynosi 250kPa. Jest to praktycznie więcej niż wytrzymałość gruntu przyjmowana do obliczeń statycznych (150-200 kPa). XPS nie zostanie więc zgnieciony. Dopuszczalna zmiana grubości XPS - u o gr 5 cm po 50 latach może wynieść 0,75 mm (pełzanie 1,5 % x 50 mm = 0,75 mm). VIDE: nośność szalunku XPS.  Styropian ma nośność kilka razy mniejszą.

 

2. Jak trzeba przygotować podłoże (grunt) pod szalunek? Czy musi być równy? 

Grunt pod szalunek nie musi być idealnie równy. XPS pracuje bardziej jak guma, niż jak sztywny styropian. Na niewielkich nierównościach dobrze się układa, na niewielkich kamieniach też. Na dużych kamieniach lub dziurach - niestety będzie pękał. Istotne jest, i dotyczy to każdego  szalunku i wylewanego fundamentu, aby grunt był rodzimy (nie przekopany), a jeżeli był przekopany, to aby był zagęszczony (ubity). Innych wymagań nie ma.

Obecnie na wielu budowach wylewa się pod ławę tzw. chudy beton. To bardzo dobre podłoża dla szalunku, nawet jeżeli nie jest idealnie równe - szalunek dobrze się układa, a wlewany beton ładnie go dociska. Odsyłamy do zdjęć.

 

 3. Czy szalunek wytrzyma napór betonu przy wlewaniu? 

Szalunek postawiony na podłożu bez obsypania rozpadnie się przy wlewaniu betonu. Istotą jest jego wstępne obsypanie ziemią. W tym celu dołączamy do szalunku rozpórki dystansowe. Wkładamy je w szalunek (na zbrojenie) i obsypujemy ziemią. Dopiero potem wlewamy beton. Postępujemy tak najpierw z dolną częścią "U" przy wylewniu ławy, a potem z górnymi "L"-kami przy wylewaniu scianki fundamentowej. Obsypywać szalunek można nawet koparką - vide: zdjęcia i filmy z realizacji. Ilość rozpórek okresla wysokość i szerokość szalunku. Zwykle są to 3-4 rozpórki na 1m. kw.  

Obsypywanie nie jest czynnoscią "darmową", ale nie podnosi kosztów zastosowania szalunku gdyż i tak każdy fundament trzeba kiedyś zasypać. Różnica jest jedynie taka, że szalunek XPS obsypujemy raz przy szalowaniu i już nigdy go  nie odkopujemy. Przy tradycyjnym wylewaniu np. "w ziemię" fundament trzeba odkopać do zaizolowania, umyć, poczekać aż wyschnie, nałożyć lepiki, styropian, papę lub inne izolatory, a dopiero potem zasypać. Tak wykonywana izolacja jest droższa (czas, robocizna) i izoluje najczęściej jedną stronę - rzadziej dwie, a już nigdy nie izoluje fundamentu od spodu. Szalunek XPS gwarantuje doskonałą izolację ze wszystkich stron. 

 

4. Jak określić opłacalność stosowania szalunku?

 Korzyść z zastosowania szalunku wynika głównie z dwóch powodów:

1/ szalunek znacznie skraca czas wykonania fundamentów i zapobiega obrywaniu się burt wykopu

2/ szalunek izoluje fundament najdokladniej na rynku i znakomicie zmniejsza koszty ogrzewania

 Robiąc kosztorys inwestycji sugerujemy dokładne obliczenie korzyści z zastosowaniem szalunku. Robiliśmy w tym celu porównanie trzech sposobów wykonania fundamentu. Najtańsze jest oczywiście wlanie betonu bezpośrednio w ziemię, ale wtedy fundament w ogóle nie jest izolowany. Jeżeli ktoś prowadzi budowę systemem gospodarczym (sam wszystko wykonuje) i nie bierze pod uwagę kosztów własnej pracy,  wówczas zastosowanie szalunku przyniesie oszczędności jedynie w kosztach ogrzewania, ale i tak będą one znaczne.

Największą zaletą szalunku jest jednak szybkość zalewania fundamentu i w związku z tym oszczędności na kosztach robocizny. W kalkulacji ten czynnik trzeba wziąć przede wszystkim pod uwagę. 

PRAKTECH sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone.