Szybki kontakt
PRAKTECH sp. z o. o.

  

Klub Wynalazców PRAKTECH
Sp. z o.o.

Turowa Wola 47a
96-111 Kowiesy 


e-mail:     
 info@praktech.pl

                 biuro@praktech.pl

szalunki:  +48 606 680 615

admin:     + 48 575 660 360

 

Spółka wpisana do KRS pod numerem

0000381420 przez Sąd dla Łodzi Śródmieścia.

Kapitał zakładowy 60.000 zł 

NIP 836-185-06-69, REGON 101056672

 

 

 

Szalunek fundamentowy » nośność szalunku XPS i fundamentu
PRAKTECH sp. z o. o.

Nośność szalunku XPS wynosi 250 kPa, czyli 2,5 kg/cm2 (klasa 700) lub 225 kPa (klasa 500). XPS wytrzymuje te naciski  przez okres min. 50 lat przy zmianie grubości o 0,75 mm.  W praktyce żaden budynek jednorodzinny czy mały obiekt komercyjny lub biurowy nie generuje takiego nacisku. 

Jak to możliwe?

Nośność XPS-u jest określana przez instytuty budowlane. Najczęściej jest podawana w formie parametru CC (compressive creep), który oznacza długotrwałą odporność na zgniatanie przy określonym pełzaniu. Pełzanie to skłonność materiału do "ugniatania się" pod wpływem długotrwałych obciążeń. W przypadku XPS-u pełzanie wynosi 1,5%  grubosci, co oznacza, że po 50 latach, przy obciążeniu nominalnym 250 kPa  XPS o grubości 5 cm "ściśnie się" o 0,75mm. Jest to wielkość całkowicie zaniedbywalna. Grunt pod XPS-em ma większe od niego pełzanie (osiadanie). Grunt bowiem też ma  swoją graniczną nośność.

Nośność gruntu określona jest przez geologa.  Jest to nacisk wyrażony w kPa (kilopascalach)  lub kg/cm2 wskazujący jak duży ciężar możemy położyć na gruncie aby nie spowodowac jego nadmiernego odkształcania się (potocznie: osiadania).  W warunkach polskich przyjmowana do obliczeń w sztuce budowlanej  nośność gruntu wynosi najczęściej 150-200 kPa (1,5-2 kg/cm2).  Są oczywiście grunty bardziej nośne (kamieniste) lub słabsze (np. torfy), ale za każdym razem ostateczne określenie nośności jest zadaniem geologa.

Jeżeli przyjety przez projektanta (konstruktora ) do obliczeń w projekcie  nacisk na grunt nie przekracza 200 kPa, wówczas możemy stosować szlunek XPS bez żadnych dodatkowych obliczeń. 

Według obecnego Prawa Budowlanego inwestor przed otrzymaniem pozwolenia na budowę powinien przedstawić (dołączyć do projektu) w urzędzie badania gruntu tzw. badania geotechniczne. To dosyć kłopotliwe (i kosztowne) badanie, ale większość urzędów tego wymaga, bez wzgledu na to czy mamy projekt indywidualny czy kupiliśmy gotowy.

Geolog podaje parametry architektowi (konstruktorowi), który oblicza jak szerokie muszą być ławy fundamentowe budynku aby nacisk masy  budynku na grunt nie przekroczył nośności gruntu. Nacisk ten musi być podany w części konstrukcyjnej (opisowej) projektu. Bardzo często jest to formułka:  " przyjęto dopuszczalny nacisk na grunt .......kPa".

Urzędowe potwierdzenie nośności XPS-u można znaleźć w deklaracji zgodności wystawionej przez producenta. Podkreśliliśmy w niej  opisane parametry nośności CC. Do produkcji szalunku XPS używamy tylko materiału pochodzącego od producentów mających wymagane dokumenty. Są to poważne i duże firmy: DOW Chemicals, BASF, SYNTHOS, FINNFOAM, URSA  itp. Technologia produkcji XPS jest bardzo skomplikowana, a przede wszystkim droga, dlatego tylko duże firmy są w stanie ją uruchomić i zapewnić odpowiednie parametry gotowego wyrobu.

PRAKTECH sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone.