Szybki kontakt
PRAKTECH sp. z o. o.

  

Klub Wynalazców PRAKTECH
Sp. z o.o.

Turowa Wola 47a
96-111 Kowiesy 

info@praktech.pl - wyceny, info

 +48 606 680 615 - ceny, terminy

 

 biuro@praktech.pl - adres rezerwowy, tylko sprawy administracyjne

admin:     + 48 575 660 360

 

Spółka wpisana do KRS pod numerem

0000381420 przez Sąd dla Łodzi Śródmieścia.

Kapitał zakładowy 60.000 zł 

NIP 836-185-06-69, REGON 101056672

 

 

 

Szalunek fundamentowy » Nośność szalunku XPS i fundamentu
PRAKTECH sp. z o. o.

Nośność szalunku XPS wynosi 250 kPa, czyli 2,5 kg/cm2 (klasa 700) lub 225 kPa (klasa 500). XPS wytrzymuje te naciski  przez okres min. 50 lat.  W praktyce żaden budynek jednorodzinny czy mały obiekt komercyjny nie generuje takiego nacisku. 

 Nośnośc jest podawana w formie parametru CC (compressive creep), który określająca pełzanie materiału. Pełzanie to skłonność materiału do "ugniatania się" pod wpływem długotrwałych (wieloletnich) obciążeń. W przypadku XPS-u pełzanie wynosi 1,5%  grubości, co oznacza, że po 50 latach, przy obciążeniu nominalnym 250 kPa  XPS o grubości 5 cm "ściśnie się" o 0,75mm. Jest to wielkość całkowicie zaniedbywalna. Grunt pod XPS-em ma większe od niego pełzanie (osiadanie). Grunt bowiem też ma  swoją graniczną nośność.

Nośność gruntu określana jest przez geologa.  Geolog podaje parametry architektowi (konstruktorowi), który oblicza jak szerokie muszą być ławy fundamentowe budynku aby nacisk budynku na grunt nie przekroczył nośności gruntu. Nacisk ten jest podawany w części konstrukcyjnej (opisowej) projektu. Bardzo często jest to formułka:  " przyjęto dopuszczalny nacisk na grunt .......kPa".

 W warunkach polskich przyjmowana do obliczeń w sztuce budowlanej  nośność gruntu wynosi najczęściej 150-200 kPa (1,5-2 kg/cm2). 

Jeżeli przyjety przez projektanta (konstruktora ) do obliczeń w projekcie  nacisk na grunt nie przekracza 200 kPa, wówczas możemy stosować szlunek XPS bez żadnych dodatkowych obliczeń. 

Urzędowe potwierdzenie nośności XPS-u można znaleźć w deklaracji zgodności wystawionej przez producenta. Podkreśliliśmy w niej  opisane parametry nośności CC. Do produkcji szalunku XPS używamy tylko materiału pochodzącego od producentów mających wymagane dokumenty. Są to poważne i duże firmy: DOW Chemicals, BASF, SYNTHOS, FINNFOAM, URSA  itp. Technologia produkcji XPS jest bardzo skomplikowana, a przede wszystkim droga, dlatego tylko duże firmy są w stanie ją uruchomić i zapewnić odpowiednie parametry gotowego wyrobu. 

XPS (polistyren ekstrudowany) to materiał wynaleziony przez firmę DOW Chemicals do budowy wojskowych tratw ratunkowych w armii USA, od lat stosowany też w budownictwie. Opracowano ostatnio technologię pozwalającą na wyprodukowanie XPS w klasie 700 kPa wytrzymałości na krótkie obciążenia i 250 kPa wytrzymałości na obciążenia długotrwałe (wsp. CC(2/1,5/50)250 wg normy EN1606). Oznacza to, że  ekstrapolowana do 50 lat  wytrzymałości XPS na ściskanie to 250 kPa przy pełzaniu 1,5% i deformacji początkowej 2% !! Jest to wartość potwierdzona badaniami. Dzięki temu można go zastosować jako izolację także pod budynkiem, gdyż określony w polskiej sztuce budowlanej maksymalny nacisk fundamentu na grunt nie przekracza 200 kPa. Zapas nośności wynosi więc 25%. XPS jest atestowany i dopuszczony do zastosowań pod budynkami na okres min. 50 lat.

PRAKTECH sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone.