Szybki kontakt
PRAKTECH sp. z o. o.

  

Klub Wynalazców PRAKTECH
Sp. z o.o.

Turowa Wola 47a
96-111 Kowiesy 

info@praktech.pl - wyceny, info

 +48 606 680 615 - ceny, terminy

 Ze względu na bardzo pogarszający się w ostatnim czasie zasięg sieci komórkowych, mogą wystąpić trudności z uzyskaniem połączenia. Prosimy o wyrozumiałość. Zawsze oddzwaniamy.

 

biuro@praktech.pl - adres rezerwowy, tylko sprawy administracyjne

admin:     + 48 575 660 360

 

Spółka wpisana do KRS pod numerem

0000381420 przez Sąd dla Łodzi Śródmieścia.

Kapitał zakładowy 60.000 zł 

NIP 836-185-06-69, REGON 101056672

 

 

 

Strona główna
PRAKTECH sp. z o. o.

 Firma jest producentem nowatorskich szalunków traconych XPS służących do wylewania fundamentów w obiektach małokubaturowych oraz do wylewania płyt fundamentowych (obrzeża).

W grudniu 2015 skończylismy budowę zakładu i wdrożenie technologii produkcji szalunku, który jest naszym wynalazkiem. Zrealizowanie tego projektu było możliwe dzięki dofinansowaniu unijnemu otrzymanemu w ramach działania 4.3 "kredyt technologiczny" POIG. 

  Statutową działalnością  Klubu  Wynalazców  PRAKTECH  sp. z  o.o.  jest " Prowadzenie prac  racjonalizatorskich i wynalazczych, opracowywanie i wdrażanie nowych technologii, sprzedaż licencji i praw własnosci intelektualnej..."

    

                                                                  

PRAKTECH sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone.